Teollisuuden tekoäly ja analytiikka

Tekoäly on meille työkalu, jonka avulla pystymme vastaamaan teollisuuden monitahoisiin haasteisiin ja löytämään ratkaisut käytännön ongelmiin.

Vaiston tekoälyratkaisut

Vaiston asiantuntemus kattaa tekoälyn monet ulottuvuudet ja keskittyy erityisesti teollisuuden alan ongelmien ratkaisemiseen aina tiedonkeruusta koneoppimismalleihin sekä tekoälyyn perustuviin sovelluksiin ja niiden käyttöönottoon.

Hyödynnämme kehitystyössä omia ratkaisukiihdyttimiämme, jotka nopeuttavat tekoälyn käyttöönottoa. Ratkaisut rakennetaan asiakkaan erityistarpeiden mukaan ja integroidaan osaksi olemassa olevia järjestelmiä.

Kehittyneet konenäköratkaisut teollisuuden tarpeisiin

Vaisto Machine Vision kattaa konenäköratkaisut laadunvalvontaa, tunnistusta, tavaravirtojen valvontaa ja turvallisuussovelluksia varten.

Lue lisää

Data-analytiikka

MLOps tukee data-analytiikan ja muiden kehitystiimien yhteistyötä ja nopeuttaa mallien kehittämistä ja käyttöönottoa seurannan, validoinnin, automaation ja mallien hallinnan avulla.

Teollisuuden prosessien optimointi data-analytiikan ja koneoppimisen avulla perustuu koneen tilan seurantaan, visualisoituun analytiikkaan ja ennustamiseen.

Ennakoiva ylläpito

Konenäköratkaisut tukevat kaluston hallinta ja ennakoivaa ylläpitoa. Tiedon keruussa ja analysoinnissa hyödynnetään edistyneitä 2D- ja 3D-kameroita.

Autonomia

Koneoppimiseen perustuvat ohjausmallit, digitaaliset kaksoset, käyttötapasyklisimulaatiot.

Koneista kerättävän datan tulkitseminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa – automatisoitu analytiikka, visualisoinnit ja päätösehdotukset.