Konenäkö

Kehittyneet ja joustavat konenäköratkaisut teollisuuden tarpeisiin

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja tekoälylle kuva on lähes optimaalinen tiedon lähde, etenkin liikkuva kuva. Kun kehittynyt kamerateknologia yhdistetään koneoppimisen ratkaisuihin, niin saadaan joustavia ja ylläpidettäviä ratkaisuja laadunvalvontaan, tunnistamiseen, tavaravirtojen valvontaan ja turvallisuussovelluksia varten.

Kohteen havainnointi / Object Detection

Konenäön avulla pystytään havainnoimaan esimerkiksi tilaa tai työvaihetta. Tekoälyn avulla saadaan nopeasti tietoa muutoksista tai poikkeamista.

Seuranta / Object Tracking

Konenäön suorittama seuranta tuottaa tietoa esimerkiksi etäisyyksistä ja liikkuvista kohteista. Tavoitteena on saavuttaa tiedon pohjalta täydellinen tilannetietoisuus.

Monisensori-fuusio

Yhtä täydellistä havaintokeinoa ei ole. Usein paras ja joustavin ratkaisu saadaan aikaan usealla toisiaan täydentävällä sensorilla.

Synteettinen datasetti

Tekoäly tarvitsee paljon materiaalia oppiakseen. Tiedon kerääminen, varsinkin harvoin toistuvista skenaarioista, on raskasta, kallista ja aikaa vievää. Simuloidussa simuloidussa ympäristössämme on mahdollista toteuttaa kattava testaus ja koulutus nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Haluatko lisätietoja?
Ota yhteyttä sales@vaisto.io.

Vaisto Solutions

Hermiankatu 6-8 L
33720 Tampere, Finland

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram