Kehittyneet ja joustavat konenäköratkaisut teollisuuden tarpeisiin

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja tekoälylle kuva on lähes optimaalinen tiedon lähde, etenkin liikkuva kuva. Kun kehittynyt kamerateknologia yhdistetään koneoppimisen ratkaisuihin saadaan joustavia ja ylläpidettäviä ratkaisuja laadunvalvontaan, tunnistamiseen, tavaravirtojen valvontaan ja turvallisuussovelluksiin.

Konenäkö 1

Kohteen havainnointi

Konenäön avulla pystytään havainnoimaan esimerkiksi tilaa tai työvaihetta. Tekoälyn avulla saadaan nopeasti tietoa muutoksista tai poikkeamista.

Konenäkö 2

Seuranta

Konenäön suorittama seuranta tuottaa tietoa esimerkiksi etäisyyksistä ja liikkuvista kohteista. Tavoitteena on saavuttaa tiedon pohjalta täydellinen tilannetietoisuus.

Konenäkö 3

Monisensori-fuusio

Yhtä täydellistä havaintokeinoa ei ole. Usein paras ja joustavin ratkaisu saadaan aikaan usealla toisiaan täydentävällä sensorilla.

Konenäkö 4

Synteettinen datasetti

Tekoäly tarvitsee paljon materiaalia oppiakseen. Tiedon kerääminen, varsinkin harvoin toistuvista skenaarioista, on raskasta, kallista ja aikaa vievää. Simuloidussa simuloidussa ympäristössämme on mahdollista toteuttaa kattava testaus ja koulutus nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Konenäkö 5