Me Vaistossa

Olemme joukko yhteen hiileen puhaltavia taitavia ja tulevaisuuteen katsovia ammattilaisia. Toimipaikkamme sijaitsee Tampereen vilkkaassa ja kehittyvässä kaupungissa.

merkityksellistä ongelmanratkaisua ohjelmistojen voimalla

Me vaistolaiset olemme uteliaita ja luovia ohjelmistoalan ammattilaisia.

Yksi Vaiston kulmakivistä on muutos perinteisestä koneiden valmistuksesta ohjelmistokeskeisyyteen ja ohjelmistoihin perustuvaan innovointiin. Ohjelmistot ovat ja tulevat olemaan koneiden tärkein raaka-aine. Ohjelmistot ovat olemassaolomme perusta. Meidän tavoitteemme on olla parhaita siinä mitä me teemme.

Me suhtaudumme ongelmanratkaisuun ja työhön intohimoisesti. Meille merkityksellisyys ei ole merkityksetöntä. Se rakentuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa rakennetuista kokemuksista ja ratkaisuista, joilla on vaikutusta meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Me haluamme osaltamme olla ratkaisemassa niitä ongelmia, jotka vaikuttavat siihen millaisessa yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa me elämme. Kukaan ei voi yksin muuttaa maailmaa. Me haluamme olla mukana mahdollistamassa ja toteuttamassa seuraavaa teollista murrosta.